top of page

tjänster

Geocama erbjuder kvalitativa konsulttjänster inom geodetisk mätning, GIS, CAD och visualisering, samt projektledning och beställarstöd inom teknikområdet.

Vårt arbete baseras på kvalitet, effektivitet, ekonomi och miljöhänsyn. Våra kunder kan alltid förvänta sig bra mätningar och tydliga redovisningar.
 
Vi har modern teknisk utrustning för såväl fältmätning som datorstödd projektering.

Utöver mer traditionell geodetisk mätningsteknik satsar vi bland annat på maskinstyrning, laserskanning och monitorering (automatiserade övervakningssystem för deformations- och rörelsemätning).

medverkan i projekteringsarbete   •   upprättande av förfrågningsunderlag/kravställning

upprättande av stomnät/byggnät   •   bygg-/anläggningsutsättning   •   detaljinmätning

maskinstyrning   •   kontroll- & deformationsmätning   •   terrester laserskanning

flygburen laserskanning & flygfotografering   •   3D-modellering

upprättande av markmodeller   •   volymbestämning

mängdreglering & ekonomisk uppföljning   •   upprättande & underlag för relationshandlingar

maskinstyrning

Vi konstruerar digitala anläggningsmodeller för användning vid maskinstyrning och guidning.
 
På projektet ser vi till att positionering av maskinerna fungerar med GPS, totalstation eller anläggningslaser.

bottom of page